7.png

NIEUWS


database

ESF-project Huize Zonnelied met de steun van ESF-Agentschap


Het gedachtegoed van de Appreciative Inquiry is een constructieve benadering die vertrekt vanuit de positieve (werk)ervaringen van medewerkers. Het verandert het denken in termen van problemen naar het denken in termen van mogelijkheden. Vertrekken vanuit good practices kan inspirerend werken en verhoogt de kans op slagen van nieuwe initiatieven.
Vanuit de medewerkerstevredenheidsmeting (afgenomen bij alle medewerkers in 2013), de sterkte-zwakte analyses van de teams, de diverse werkgroepen en vergaderingen en een herassessment van IiP werden verschillende problemen gededecteerd. De problemen worden geformuleerd als groeipunten (cfr. het gedachtegoed van de Appreciative Inquiry) en worden gebundeld per thema. We onderscheiden de volgende themata onder de gedecteerde groeipunten: Competentiemanagement, Communicatie, Samenwerking, Vormingsbeleid, Duurzaam retentiebeleid. We merken dat betrokkenheid van medewerkers, het mogen en kunnen meedenken en het aanbrengen van voorstellen, de motivatie positief beÔnvloedt. De medewerker voelt zich gewaardeerd en deel van de organisatie. Om deze groeipunten aan te pakken worden werkgroepen opgestart met medewerkers van verschillende diensten, leeftijd, disciplines, diploma's, anciŽnniteit, ... Dit alles binnen het gedachtengoed van Appreciative Inquiry.


| Huize Zonnelied vzw | de Stuersstraat 21 | 8900 Ieper | Tel. 057 20 42 77 | e-mail |
Website by D-Sign Studio.be | 2012

ACTIVITEITEN

database

Donderdag 23 juni 2022

Barbeque


Donderdag 30 juni 2022

Feest van de jarigen


Donderdag 7 juli 2022

Burenfeest