9.png

NIEUWS


database

Nieuw zorgvernieuwingsproject “WEGWIJS”


Nieuw zorgvernieuwingsproject “WEGWIJS”

Wat?
Het project Wegwijs is een samenwerking tussen Huize Proventier (Poperinge) en Huize Zonnelied (Ieper) met als doelstelling thuiswonende ouderen (en hun mantelzorgers) te ondersteunen.
Door het aanbieden van casemanagement, ergotherapie en psychologische begeleiding aan huis draagt het project bij aan het haalbaar houden van de thuissituatie.

Voor wie?
Het project richt zich op thuiswonende kwetsbare 60-plussers van Groot-Ieper en Groot-Poperinge. Om te weten of u in aanmerking komt voor deze dienstverlening kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze casemanagers.

Wat kunnen we concreet voor u doen?
Binnen het project kunt u gedurende 6 maanden kosteloos van onze dienstverlening genieten. Er wordt samen met u gekeken welk type ondersteuning u het best kan helpen bij uw concrete hulpvraag. In overleg met de huisarts en de aanwezige thuiszorgdiensten wordt een ondersteuningtraject op maat bepaald.

Dit traject kan onder meer bestaan uit:

• Casemanagement: Als bondgenoot staan we u bij in het organiseren van de thuiszorg. We maken u wegwijs in het zorglandschap en helpen u bij het vinden van de geschikte zorg en ondersteuning. Door de organisatie van overleg streven we naar een maximale afstemming tussen de verschillende thuiszorgondersteunende diensten.

• Ergotherapie: We verlenen advies rond mogelijkheden van woningaanpassing en helpen u in de zoektocht naar de juiste hulpmiddelen. We leren u technieken om met nieuwe hulpmiddelen om te gaan. We streven samen met u naar een maximale zelfredzaamheid.

• Psychologische begeleiding: We bieden gespecialiseerde psychologische ondersteuning door individuele gesprekken thuis. Door de gepaste therapeutische technieken zoeken we samen een gepaste manier om met een psychische kwetsbaarheid om te gaan.

De medewerkers van het project Wegwijs komen bij u aan huis.

Het project?
Wegwijs is een project ter ondersteuning van personen met complexe zorg- en hulpbehoeften. Het project wordt gefinancierd vanuit het RIZIV. De dienstverlening is volledig kosteloos voor de cliënten.


| Huize Zonnelied vzw | de Stuersstraat 21 | 8900 Ieper | Tel. 057 20 42 77 | e-mail |
Website by D-Sign Studio.be | 2012

ACTIVITEITEN

database

Donderdag 17 oktober 2019

Senior Fashion Modeshow


Donderdag 24 oktober 2019

Feest van de jarigen


Dinsdag 29 oktober 2019

Kerkhofwandeling


Donderdag 31 oktober 2019

Eucharistieviering


Zaterdag 2 november 2019

Mis van Allerzielen


Dinsdag 12 november 2019

Praatcafé demensie


Donderdag 14 november 2019

Familieraad


Dinsdag 19 november 2019

Seniorenproject


Dinsdag 26 november 2019

Zonnekoor


Zaterdag 07 december 2019

Kerstmarkt


Dinsdag 10 december 2019

Kerstwandeling


Donderdag 19 december 2019

Kerstdiner


Dinsdag 24 december 2019

Eucharistieviering voor Kerstmis


Dinsdag 31 december 2019

Oudejaarsdrink